LEJEBETINGELSER

GUIDELINES

Når man lejer telte og tilbehør/udstyr hos Luksustelte, er der nogen guidelines man skal følge under hele den gældende lejeperiode. Opdateret pr. 01.01.2024

1. PRISER & BESTILLING
  • Alle priser inkluderer 25 % moms og er i danske kroner.
  • Opsætning/nedtagning er inkluderet, medmindre andet er angivet.
  • Der pålægges kørselsomkostninger fra vores lager.
  • A conto-betaling på mindst 30 % ved bestilling, som ikke refunderes ved afbestilling.
  • Betaling af den samlede ordre senest 5 hverdage før arrangementet.
2. AFBESTILLING

Gratis afbestilling indtil 30 dage før arrangementet.

Ved afbestilling mindre end 30 dage før arrangementet, opkræves yderligere 20 % af den samlede ordre.

Ved aflysning mindre end 14 dage før arrangementet opkræves det fulde beløb.

3. LEJE GENERELT

Er der fejl eller mangler ved det leveret skal det straks meldes til Luksustelte.

Lejer erstatter skader på det lejede udstyr forårsaget af misbrug, brand eller tyveri.

Justering af ordre i forhold til møbler og tilbehør, kan foretages uden omkostninger indtil 14 dage før levering.

Lejer har ansvaret for det lejede under hele lejeperioden.

4. ERSTATNINGSPLIGT

Lejer er ansvarlig for bortkomst og beskadigelse af det lejede.

Lejer dækker omkostningerne til reparationer, som er påkrævet af Luksustelte.

5. LEVERING / AFHENTNING

Luksustelte kan udskyde levering eller afhentning i tilfælde af force majeure-lignende omstændigheder, såsom ugunstige vejrforhold.

Priserne for telte og tilbehør afhænger af, at opstillingsområdet er nemt tilgængeligt, maksimalt 20 meter fra den nærmeste tilkørselsmulighed for en bil med en 8 meter trailer. Det er også vigtigt, at Luksustelte kan flytte udstyret til opsætningsområdet uden hindringer som trapper eller stejle terrænændringer. Hvis der er tvivl om adgangsforholdene, kan Luksustelte arrangere en besigtigelse af lokationen.

Det lejede materiel skal stå klar til afhentning og samles der hvor det blev leveret.

Er materielet ikke klar ved afhentning kan Luksustelte fakturer for ventetid eller ekstra kørsel.

6. TELTPLADSEN

Lejer (eller stedfortræder) skal være tilstede inden opsætning og bekræfte den endelige placering af telt.

Lejer skal sørge for en plan og ryddet teltplads.

Lejer er forpligtet til at oplyse om der ligger jordvarme, el-ledninger, gasledninger vandrør mm. på teltpladsen som kan have indflydelse på forankringen. Luksustelte bruger pløkker på op til 100 cm og kan ikke gøres ansvarlig for skader pådraget af pløkker.

Opsætning på asfalt kræver særlig forankring som ikke er inkluderet i prisen. Luksustelte vil lave særskilt tilbud herpå.

7. OVERLEVERING

Lejer (eller stedfortræder) skal være til stede ved overlevering og gennemgå det leverede.

Hvis der er fejl eller mangler skal det meldes hurtigst muligt og inden afvikling af eventet.

Efter overlevering har Lejer ansvaret for materiellet – indtil Luksustelte påbegynder nedtagning.

8. TELTE

Lejeren skal sørge for de nødvendige tilladelser til opsætning af telte. Luksustelte kan bistå med certifikater for telte over 100 kvm og rådgive om sikkerhedsforanstaltninger ved opsætninger til mere end 150 personer.

Møbler og anden inventar må ikke have berørering til teltdugen.

Det er ikke tilladt at tilberede osende mad i teltet og grill og bål skal placeres minimum 10 meter fra teltet.

Det er ikke tilladt at bruge fyrværkeri i nærheden af teltet, da det kan forårsage skader på teltdugen ved nedfald. Desuden er det heller ikke tilladt at bruge stjernekastere eller anden pyroteknik indenfor i teltet.

Vi beder venligst om, at der ikke anvendes konfetti inde i eller omkring teltet, da der er en betydelig risiko for farveafsmitning, som kan forårsage bekostlige skader.

9. DEKORATION OG OPHÆNG

Effekter tungere end 5 kilo må ikke ophænges i teltet uden aftale med Luksustelte.

Det er ikke tilladt at bruge stiger i teltet som hviler mod teltdug eller stolper.

Det er ikke tilladt at bruge tape, hæfteklammer, skruer og lign. på teltdug eller stænger.

Vær opmærksom på at dekorativt papir og stof kan have afsmittende farve som kan skade teltdug, møbler og gulv.

10. GULV OG GULVTÆPPER

Gulvet følger terræn og bliver ikke klodset op.

Ingen klæbebånd eller skruer i gulvpladerne.

11. MØBLER

Plastik skal placeres mellem farveafsmittende duge og borde.

Borde, stole og bænke er beregnet til brug under overdækning. Bruges de udenfor skal de placeres under dug ved regnvejr eller inden duggen falder.

Ved brug af møbler til indendørs lokationen kan Luksustelte ikke gøres ansvarlig for skader på gulv. Lejer skal selv sikre ben/fødder med filtdutter eller lign.

12. LAMPER

Opsætning/nedtagning af lys udføres af Luksustelte.

Placering af lyd og lys må ikke blokere gangarealer samt udgange ligesom at det heller ikke må komme i kontakt med teltdugen.

13. VARME

Ingen opvarmning af telte med terrassevarmere.

Lejer må kun bruge varmekanoner som instrueret.

Lejers opstilling af egne varmekilder skal godkendes af Luksustelte.

14. STRØM

Lejer skal sørge for 230V tilslutning indenfor 40 meter.

15. ØVRIGT

Vi forbeholder os retten til at ændre* lejebetingelser og priser uden varsel.

* Ændringer har ikke indflydelse på allerede indgået kontrakter.