TIPIER I FÆNGSEL

I DET TIDLIGERE STATSFÆNGSEL VED PRIVATARRANGMENT

NIMBUS TIPIER TIL JULEARRANGEMENT

Vi har netop hentet vores 7x Nimbus Tipier i Det tidligere Statsfængsel Vridsløselille, som i dag er en levende og grøn bydel – Vridsløse i Albertslund. Her har de stået til et privat event – arrangeret af  Eventbureauet – Welcome.

Nimbus tipierne var placeret spredt på pladsen – hvor der var skabt plads mellem dem og området kunne rumme mange mennesker. Mellem tipierne havde vi sat vores tipi borde og bænke sæt – mellem høballer og juletræer – et utrolig hyggeligt setup.

nimbus-tipier-vridsloeselille-faengsel3

HØBALLER, JULETRÆER og MASSER AF LYSKÆDER

Mellem alle juletræerne og høballerne havde vi hængt mange lyskæder på Nimbus Tipierne. Disse skabte et ekstra funklende lys og hyggelig julestemning. Høballerne blev også brugt som stole og hyggehjørner. For at tipierne ikke *fløj væk* var de blevet spændt på balastklodser – som var lejet ind til eventet.

nimbus-tipier-vridsloeselille-faengsel6

VRIDSLØSE OG VRIDSLØSELILLE STATSFÆNGSEL

Vridsløselille Statsfængsel åbnede i 11859 som et Forbedringshus på Vridsløselille Mark. Heer var fangerne i isolation døgnet rundt efter Philidelphia-Systemet – med formål at fangerne skulle have tid og mulighed for at angre deres synder og forlige sig med gud. Dette isolationsprincip blev bevaret et godt stykke ind i 1900-tallet.
Fængslet modtog kun mænd over 23 år og havde i alt 241 pladser.

Uden for fængslet blev der opført tjeneste boliger til de ansatte langs Fængselsvej. Fængslets administration lå i mange år i toetagesbygninger ved fængslets hovedindgang.

I 1995 var der en spektakulære fangeflugt fra Vridsløselille. Her kørte en gummiged ind i ringmuren omkring fængslet og lavede et 13 m. stort hul. Her lykkedes det 13 fanger at flygte.

Statsfængslet blev især kendt efter Olsen Banden filmene, hvor der blev filmet foran fængslets hovedindgang. Da Ove Sprogøe (Egon) døde i 2004, omdøbte man en dele af Fængselsvej til Egon Olsens Vej.

Fængslet lukkede i 2017 – her blev det erstattet af det moderne Storstrøm Fængsel på Falster.
Fra 2016 – 2018 blev bygningerne brugt som institution for frihedsberøvede asylasøgere. I 2019 blev bygningerne
overdraget til statens ejendomsselskab Freja Ejendomme, og solgt til Pentionskassen PKA og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard.

I dag er det tidligere fængsel centrum for udviklingen af en helt ny, mangfoldig og samlende bydel med en gennemgribende grøn profil i Albertslund – den nye bydel har fået navnet Vridsløse. Her udvikles de 160.000 kvm. og skal bidrage til Albertslund Kommunes ambitiøse og værdibaserede byudvikling og understøtte kommunens vision om at være byen for børnene, det grønne og fællesskabet.

nimbus-tipier-vridsloeselille-faengsel8
nimbus-tipier-vridsloeselille-faengsel4
nimbus-tipier-vridsloeselille-faengsel5

SE OGSÅ